Kretsstyret Glåmdal krets 2014

Kretsens styre består av  gruppeledere fra hver gruppe. Dette fungerer veldig bra og alle blir informert om de samme ting på samme tid. De kommer fra I Hof, I Grue , Grue I, Kongsvinger 2, Eidskog  og  Skarnes.

Kretsleder :  Oddvar Mastad, Leirrudv. 22, 2213 Kongsvinger oddvar.mastad145@gmail.com Kongsvinger2 905 01 765

Visekretsleder: Geir Christensen, Mygglivn. 29 , 2216 Roverud  chrgei@jbv.no   Kongsvinger2            909 85 631

Styremedlem:  Stein Magnus Moen, 2280 Gjesåsen, stein.magnus.moen@asnes.kommune.no   1. Hof  415 68 133

Styremedlem: Jostein Verpe, Malmvn 10, 2230 Skotterud. josverpe@bbnett.no   Eidskog  415 44457

Styremedlem: Berit L.Mælum,Slåstadvn , 2110 Slåstad  berit_oddrun@mac.com   Skarnes  995 04 751

Styremedlem: Hege J. Mastad,Leirrudvn 22, 2213 Kongsvinger  h-jeanma@online.no   Kongsvinger 2  995 92 849

Styremedlem: Olav Moe,2264 Grinder  moe.olav@gmail.com   1. Grue  907 80 959

Styremedlem(rover): Linda M Christensen,Mygglivn,2216 Roverud linda_marie_christensen@hotmail.com  984 30 461

Kretsens kasserer:   Gunhild Grønvold, boks 78, 2436 Våler  gunhgron@online.no   ( Grue I)  906 23 773