Kretsstyremøte

Skaslien 07.05.2014


Vedlagt følger referatet fra kretsstyremøtet

Referat Kretsstyremøte 07.05.2014