Om kretsen

Her finner du informasjon om Glåmdal krets.

Glåmdal krets, v/ Oddvar Mastad, Leirrudvegen 22, 2213 Kongsvinger Mob. 905 01 765 epost: oddvar.mastad145@gmail.com

Bankgiro 7198.63.01296

Glåmdal krets består av  kommunene Våler, Åsnes, Grue,Kongsvinger, Eidskog,Sør-Odal og Nord-Odal. I øst  grenser vi til Sverige.

Glåmdalregionen består  av  jordbruk og skogbruk. Store deler av området er dekket av skog.Det er ikke mange arbeidsplasser i vår region så mange reiser til andre steder for å få seg jobb. Slik er det også for vår ungdom. De går på skoler i andre deler av landet vårt og de slår se ned der det er arbeid å få etter endt skolegang. Noen av ungdommene kommer tilbake til vårt distrikt etter endt skolegang, men det skjer helst etter at de har stiftet familie og vil tilbake til hjemtraktene.Det er noen av ungdommene som har vært speidere som da kan tenke seg å være med i gruppene, mens andre venter til deres barn blir så store at de vil bli speider.

Vi i Glåmdal krets kan tenke oss at noen voksne kunne bli med å  gjøre en jobb i gruppene. De trenger ikke ha vært speider, men  det kunne ha vært fint om de kunne tenke seg å være med å gjøre en jobb.Er det noen som har lyst til å være med, kan dere ta kontakt med Glåmdal krets eller noen av gruppene.

Glåmdal krets er ikke noen stor krets, men gruppene gjør en meget bra jobb. De engasjerer speiderne med aktiviteter,leirer,turer av flere slag, gjør samfunnsnyttige ting m.m.


Kretsstyremøte

Publisert: 14.05.14

Skaslien 07.05.2014


Referat fra Kretsstyremøte onsdag 20. august 2014.

Publisert: 24.08.14

onsdag 20. august 2014.