Ny Lagleder

Gætt og blanda kretsroverlag hadde årsmøte 3.november 2012, der det ble avholdt valg av ny lagleder og assistent.


Gætt og blanda's nye roverlagsleder ble Martin Kokkin, og som ny roverlagslederassistent ble Linda Marie Christensen valgt.

Martin Kokkin kan kontaktes på tlf: 48 08 75 03 eller e-post: martinkokkin@hotmail.com og Linda Christensen kan kontaktes på tlf: 98 43 04 61 eller e-post: linda_marie_christensen@hotmail.com