Fredslyset 2013

Fredslyset 2013

26.november var det henting av Fredslyset som sto på planen til Kongsvinger.


10 speidere, rovere og ledere tok turen til Hamar, og kirkeruinene på Domkirkeodden.
Her var det en fullsatt sal med både speidere og ikke-speidere, som ville få med seg en del av Fredslyset fra Betlehem.

Fredslyset har vært en vakker adventstradisjon hos norske speidere siden 1999, og er et samarbeid mellom St. Georgs Gildene i Norge og speiderkretser og grupper i Norges speiderforbund og Norges KFUK-KFUM-speidere.

Fredslyset ble opprinnelig tent med den evige flammen i Fødselsgrotten i Betlehem i 1986. Speiderne sprer flammen i årets mørkeste uker, i adventstiden, som et håp, en drøm og en bønn om fred på jorden, og som en påminnelse om at vi er én menneskehet.

Fredslysflammen brenner hele året, oppbevares flere steder i verden, blant annet i Roskilde domkirke utenfor København. Herfra fra blir den hvert år hentet til Norge.

Ved fredslysmarkeringen i Oslo domkirke 25. november kl. 19.00 taler leder for Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, Kjell Magne Bondevik. Under markeringen deles flammen med speidere og andre som kommer for å hente den.

Derfra skal Fredslyset vandre fra sør til nord og fra nord til sør med bil, tog og med Hurtigruta. Alle som ønsker det kan ta med seg en lykt, hente fredsflammen der den reiser gjennom landet, la den brenne i speiderlokalet, hjemme, i kirken eller andre steder, og spre den videre. Flammen er vakker, men skjør og sårbar – akkurat som fred mellom mennesker og nasjoner!