Skarnes Speidergruppe 90 år

Skarnes Speidergruppe 90 år

Fløyta 19. - 21. september 2014