Roveropptak Gætt & Blanda

2014


Her ser vi nok et bevis på hvor kreative og flinke våre speidere er:

http://www.glomdalen.no/nyheter/article7682621.ece