Kretsting søndag 6. mars 2016

Sted: Roverud Samfunnshus


Kretsting Roverud Samfunnshus

Vedlagt følger invitasjon og saksliste til kretstinget.