Årsplan 2017

Vedlagt følger kretsen sin årsplan for 2017.